background image


佛說作佛形像經

失譯師名附後漢録

佛至拘鹽惟國有諸樹園主名拘翼時國王名優填年十四聞佛當來王即勑傍臣左右皆悉嚴駕王即行迎佛遙見佛心中踴躍歡喜王即下車歩罷傍臣左右持蓋者王趨迎佛前以頭面著佛足遶佛三帀長跪叉手白佛言天上天下人民無有能及佛者今佛面目身體行出光明巍巍好乃如是我視佛無有猒極時今佛是天上天下人之師也佛慈心所愛者多佛默然不應王復白佛言人作善者其得福佑當何趣向佛去後我恐不復見佛我欲作佛形像恭敬承事之後當得何等福願佛哀為我說之我欲聞知佛言年少王汝所問大善聽我言聽已當置心中王言諾受教佛告王若作佛形像其得福佑我悉為汝說之王言受恩佛言天下人作佛形像者其後世所生處眼目淨潔面目端正身體手足常好生於天上亦淨潔與諸天絶異眼目面貌好作佛形像得福如是作佛形像所生處無有惡身體皆完好死後得生第七梵天上复勝余天端正絶好無比為諸天所敬作佛形像得福如是作佛形像後世當生豪貴家其實與世間人絶異所生處不在貧窮家作子作佛形像其得福如是作佛形像者後世身體常紫磨金色端正無比作佛形像後世所生處當生富家錢財珍寳不可勝數常為父母兄弟宗親所重愛作佛形像其得福如是作佛形像後世生閻浮利地常生帝王王侯家或為賢善家作子作佛形像其福如是作佛形像後世作帝王中復最尊勝於諸國王諸國王所歸仰作佛形像其得福如是作佛形像後世作遮迦越王飛行上天上後來下自恣在所作為無所不至作佛形像其福得如是作佛形像後世生第七梵天上壽一劫智慧無有能及者作佛形像死後不復在惡道中生生者常自守節心念常欲求佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世生常敬佛慈心於經常持雜繒彩好華好香然燈火諸天下珍寳奇物持上佛舍利其後無數劫會當得泥洹道人有出意持珍寳上佛者皆非凡人皆翅前世故作佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世得福無有窮極盡時不可複稱數四天下江海水尚可斗量枯盡作佛形像其得福過於四天下江海水十倍後世所生為人所敬護作佛形像譬若天雨水人有好舍無所畏作佛形像後世死不復更泥犁禽獸薜荔惡道中生其有人見佛形像以慈心叉手自歸於佛塔舍利者死後百劫不復入泥犁禽獸薜荔中死即生天上天上壽盡復來下生世間為富家作子珍寳奇物不可勝數然後會當得佛泥洹道佛告王作善者作佛形像其得福佑如是不唐其王歡喜前為佛作禮以頭面著佛足王羣臣皆為佛作禮而去壽終皆生阿彌陀佛國

功德利益
妙法蓮花經
作佛形象經
灌洗佛像經

简体中文
English
B. Indonesia

© 2007-2015
buddhadordenma.org