background image


佛说作佛形像经

失译师名附后汉録

佛至拘盐惟国有诸树园主名拘翼时国王名优填年十四闻佛当来王即勑傍臣左右皆悉严驾王即行迎佛遥见佛心中踊跃欢喜王即下车歩罢傍臣左右持盖者王趋迎佛前以头面着佛足遶佛三帀长跪叉手白佛言天上天下人民无有能及佛者今佛面目身体行出光明巍巍好乃如是我视佛无有猒极时今佛是天上天下人之师也佛慈心所爱者多佛默然不应王复白佛言人作善者其得福佑当何趣向佛去后我恐不复见佛我欲作佛形像恭敬承事之后当得何等福愿佛哀为我说之我欲闻知佛言年少王汝所问大善听我言听已当置心中王言诺受教佛告王若作佛形像其得福佑我悉为汝说之王言受恩佛言天下人作佛形像者其后世所生处眼目净洁面目端正身体手足常好生于天上亦净洁与诸天絶异眼目面貌好作佛形像得福如是作佛形像所生处无有恶身体皆完好死后得生第七梵天上复胜余天端正絶好无比为诸天所敬作佛形像得福如是作佛形像后世当生豪贵家其实与世间人絶异所生处不在贫穷家作子作佛形像其得福如是作佛形像者后世身体常紫磨金色端正无比作佛形像后世所生处当生富家钱财珍寳不可胜数常为父母兄弟宗亲所重爱作佛形像其得福如是作佛形像后世生阎浮利地常生帝王王侯家或为贤善家作子作佛形像其福如是作佛形像后世作帝王中复最尊胜于诸国王诸国王所归仰作佛形像其得福如是作佛形像后世作遮迦越王飞行上天上后来下自恣在所作为无所不至作佛形像其福得如是作佛形像后世生第七梵天上寿一劫智慧无有能及者作佛形像死后不复在恶道中生生者常自守节心念常欲求佛道作佛形像其得福如是作佛形像后世生常敬佛慈心于经常持杂缯彩好华好香然灯火诸天下珍寳奇物持上佛舍利其后无数劫会当得泥洹道人有出意持珍寳上佛者皆非凡人皆翅前世故作佛道作佛形像其得福如是作佛形像后世得福无有穷极尽时不可复称数四天下江海水尚可斗量枯尽作佛形像其得福过于四天下江海水十倍后世所生为人所敬护作佛形像譬若天雨水人有好舍无所畏作佛形像后世死不复更泥犁禽兽薜荔恶道中生其有人见佛形像以慈心叉手自归于佛塔舍利者死后百劫不复入泥犁禽兽薜荔中死即生天上天上寿尽复来下生世间为富家作子珍寳奇物不可胜数然后会当得佛泥洹道佛告王作善者作佛形像其得福佑如是不唐其王欢喜前为佛作礼以头面着佛足王羣臣皆为佛作礼而去寿终皆生阿弥陀佛国

功德利益
妙法莲花经
作佛形象经
灌洗佛像经

正體中文
English
B. Indonesia

© 2007-2015
buddhadordenma.org